شرکت کارگزاری بهمن
آموزش

اولین قدم جهت موفقیت در بازار بورس آشنایی با کلیت این بازار، مفاهیم و اصطلاحات و سامانه‌های معاملاتی مرتبط است. بخش آموزش جهت آشنایی شما با موارد مذکور و نیز کمک به اتخاذ تصمیمات آگاهانه و عملکرد بهتر فراهم گردیده است.

مطالب آموزشی

آگاهی از مفاهیم و نحوه‌ی سرمایه‌گذاری، لازمه موفقیت در هر صنعتی است. سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و لازمه موفقیت در آن، شناخت فضای کلی این بازار، ابزار‌های موجود و افزایش سطح دانش مالی است. شرکت کارگزاری بهمن در راستای رسالت فرهنگی و اجتماعی خود، سعی نموده تا با ارائه‌ی آموزش‌های مختلف، در سطوح مختلف ضمن ارتقای دانش مخاطبین خود، ابزارهای مختلف را نیز به منظور به کارگیری این دانش در اختیار آن‌ها قرار دهد. بدیهی است با ارتقای فرهنگ سرمایه‌ گذاری که دستیابی به آن ناگزیر از مسیر آموزش میسر خواهد شد، ضمن ایجاد امکان کسری سود و افزایش ثروت برای سرمایه‌گذاران، از طریق تأمین مالی گسترده‌ برای صنایع کشور، امکان ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی واقعی نیز فراهم خواهد آمد.